CUMHURİYET SALDIRI ALTINDA

Ben ve benden daha eski tevellüde sahip olanlar bilirler. Atatürk’e içten içe kin duyan , bunu söyleyecek cesareti bulamayıp kendi aralarında karınlarından konuşan, kendi içlerinde uydurdukları saçmalıkları döne döne anlatıp bileylenen bir kesim hep olmuştur.

Bu sümsük , kıymeti kendinden menkul değerlerini dahi savunmaktan aciz bu cenah artık kendilerine tepeden gelen güçle bu hezeyanlarını ortaya döker oldular.O kadar zıvanadan çıktılar ki bugün emperyalistlerin Türk düşmanı dış güçlerin dahi dillendirmekten çekineceği,”bu kadar da iftira olmaz” diyecekleri kurguları bu vicdansız , millet düşmanları açık açık Türk Milletine karşı söylemekteler. Esfali safilin seviyesinde cümleler kuruluyor , ziyaretlerde bulunuluyor.Bunu yapanların hiçbirine bir tek dava ya da görevden alma gerçekleşmediği gibi çoğunlukla taltif ediliyorlar.Andımız gibi Türk çocuklarının okuma hakkı olan bir uygulama dahi Türk çocuklarına yasak ediliyor.Cumhuriyetin bütün değerlerine sistemli olarak saldırılıyor. En ufak eleştiriyi dahi kaldıramayan muktedirler bu eleştirileri yapanları derhal bertaraf etme çabasına giriyor.Bunun için yargı,yönetmelik ne varsa kullanılıyor. İnsanların haber alma özgürlüğüne karşı tahammüden cinayet işleniyor.
Demokrasi lafı sadece ve sadece sözde kalıyor. Cumhuriyete her türlü saldırı, kadın haklarından ifade özgürlüğüne ,çocuk haklarından ,hayvan haklarına kadar bütün alanlarda yürüyüp gidiyor.Cumhuriyetin kurucusu açık hedef yapılıyor üç kuruşluk köşe yazarları Atatürk hakkında iğrenç yazılar yazabilecek cesareti bulabiliyor.Kapsayıcı kavrayıcı cumhuriyet anlayışı terk ediliyor. Benden olanlar ve olmayanlar olarak millet ayrıştırılıyor. Sakal başörtü bir öncelik sebebi olarak görülüyor.

Kendine çağdaş bir yaşam tercih edenler dışlanıyor hor görülüyor. Çağdaş uygarlık seviyesi değil Ortadoğu’nun bataklığı kutsanıyor. Mesele üç beş teknolojik,mimari başarıya indirgenip, sosyolojik kaos görmezden geliniyor ya da kasten pompalanıyor. Toplumsal gelişimde Arap kültürü dikte ediliyor. Hatta bizzat ithal ediliyor. Ülkenin sosyolojik yapısı bilerek Ortadoğu kültürüne Suriyeliler yoluyla entegre ediliyor. Kaba kuvvet ülkede yaygın bir çözüm yolu olarak görülür hale geliyor. Bu yolu tercih edenler cezasız bırakılıyor.

Türk Milleti bu olup biteni seyrediyor.Günü geldiğinde hava alanlarının, köprülerin,otoyolların ülkeyi bir ve beraber tutmak için yeterli olmadığı anlaşıldığında,artık yaşayacak bir cumhuriyetimiz kalmamış olacak.