İYİ Toplum Gönüllüleri Derneği kuruldu

Fransa’da resmi olarak İYİ- Toplum Gönüllüleri Derneği kuruldu.

YÖNETİM:

Başkan : Sylvain TONGUR

1. Başkan Yardımcısı : Ahmet NARDAL (Basın sözcüsü)

2. Başkan Yardımcısı : Tahsin TEK (Kordinasyon)

3. Başkan Yardımcısı : Satılmış Yediren (Strateji)

Muhasebe : Cüneyt DÜZCAN

Muhasebe Yardımcısı : Ömer YILMAZ

Sekreter : Imerzat DÜZCAN

Gençlik ve Sosyal Medya: Yavuz Han BULUT